Takrenovering - Steg för steg till ett tätt tak

Det är mycket man ska tänka på innan man börjar sin takrenovering, att ha allt material på plats, ställningen uppsatt och alla verktyg klara.

Takrenovering - Steg för steg till ett tätt take

Ta hjälp av dina grannar eller några goda vänner så är det gjort på någon dag. Verktygen du behöver är hammare, såg och tumstock. Vid vinklade tak och ränndalar kan man ibland behöva skära takpannor. Använd då en vinkelslipmaskin, sk rondell, med kapskiva för sten.
Tala med din byggmaterialhandlare, han ger dig tips och råd.

 

Takrenovering steg 1; Förarbete

 

Vi förutsätter att vissa förberedelser är gjorda innan takrenoveringen kan påbörjas:
  • Innan du lägger nya takpannor på ett gammalt hus, bör du först noggrant kontrollera taket. Besiktiga taket både invändigt och utvändigt. Läckage, fukt och mögel kan ställa till stora problem och måste åtgärdas. Titta särskilt uppe vid nocken samt vid genomföringar i taket. Undertak och befintlig läkt måste också vara hel.
  • Vid nybyggnation ska undertaket vara helt färdigt.- Fotplåtar, rännkrokar och dyligt ska vara monterat.

Takrenovering steg 2; Ströläkt

Ströläkten läggs lodrätt från takfot till nock, rekommenderad dimension 25 x 38 mm, dock minst 25 x 25 mm. Spika en ströläkt på varje takstol, lägg sedan en ströläkt mellan dessa. Rekommenderat max avstånd för strökläkt är 600 mm cc (centrum till centrum). Fäst enbart ändarna på läkten först. Resten spikar du tillsammans med bärläkten.

Takrenovering steg 3; Bärläkt
 
De horisontella läkt som takpannorna vilar på kallas för bärläkt. Minsta avstånd för betongtakpannor är 310 mm, max 375 mm. Tätare läktavstånd rekommenderas också vid väderutsatta lägen, gäller både 1-kupiga och 2-kupiga panna. Bärläkten skall ha min dimension 25 x 38 mm. Allra först fäster du takfotsläkten vid takfoten. Den skall vara ca 20 mm högre än övrig bärläkt så att lutningen blir densamma på nedersta takpanneraden som på övriga rader (nedersta raden vilar inte på andra pannor).

Lägg sedan på en takpanna och prova in nästa läkts läge. På detta sätt får du det ultimata utsläppet för ditt tak så att vattenavrinningen hamnar i hängrännan på bästa sätt vid både duggregn och störtskurar. Om man ej har tillgång till någon panna så lägg ett läktavstånd på 340 mm, mätt mellan underkant takfotsläkt till överkant första bärläkt.

Dela sträckan med det maximala läktavståndet för respektive taklutning så får du fram antalet pannrader.

Exempel: Avståndet mellan övre och nedre bärläkt = 4700 mm.
4700 / 375 mm = 12,53 vilket man avrundar uppåt till 13 pannrader = 4700 / 13  = 361 mm i läktavstånd.

Nu kan du lägga ut bärläkterna och spika fast på alla ställen där bärläkt och ströläkt korsar varandra.

Takrenovering steg 4; Nockprovet

För att få rätt höjd på nockbrädan, som bör vara minst 34 mm bred, lägger du ut ett par takpannor på var sida om nocken och provar sedan med en nockpanna.
Det optimala är att nockpannan vilar både på nockbrädan och på takpannorna. Det är bättre att nockpannan ligger på takpannorna vid nocken, än att den ligger och vickar på nockplankan. 

Takrenovering steg 5; Den roliga läggningen!

Börja alltid läggningen längst ner i högra hörnet. Bygg från höger till vänster och lägg ut hela nedersta raden så att antalet takpannor går jämnt ut. I vissa fall kan det vara nödvändigt att lägga in en halvpanna när du lägger tvåkupiga pannor.Bygg sedan på höjden. Börja på höger sida och lägg två - tre rader åt gången ända upp till nocken. Använd gärna rätskiva så får du raka, snygga rader. Fortsätt så tills hela taket är lagt.

Nu är hela taket tätt och fint och du har lyckats med din takrenovering! Grattis!